Ölümsüzlük Şurubu: Adrenochrome

Yer altı edebiyatında ismi çokça geçen İlluminati, satanizm, dünyayı yöneten aileler, ölümsüzlük, mason ayinleri, tapınak şövalyeleri ve kaballanın ne kadar gerçek olduğu veya gerçekçi olduğu tartışıladursun, tarihe kısa bir yolculuk yapmanın faydası olduğunu düşünüyorum.

Tapınak Şövalyeleri Tarihi

Birinci Haçlı Seferi’yle ortaya çıkan ve toplamda 9 kişiden oluşan bu şövalyelerin asıl amaçlarının dışına çıkmaları büyüyle uğraşmaya başlamalarıyla olmuştur. Büyü ve karanlık güçlerle uğraşmaya başlamalarıyla kendi dinlerinde de lanetlenen bu şövalyeler gün geçtikçe sayılarını arttırdılar ve ilk yüz yılda yaklaşık 20.000 üyeye sahip oldular. Defalarca Hristiyan mahkemelerinde yargılandılar, idam edildiler, hapse atıldılar. Kudüs’ü koruma görevini üstlenmiş olan ilk ekipleri de Selahaddin Eyyubi tarafından öldürülmüş ve Kudüs, İslam egemenliğine girmiştir.

Bugün “Dünya Savaş Haritası”na bakarsanız Avrupa’da savaş yaşanmamış cephe kalmamıştır. Bu savaşların sebepleri Tapınak Şövalyeleri ile Avrupa Devletleri arasındaki yüzyıllar öncesine dayanan davaların intikamıdır. Avrupa’dan yeterince intikam almış olan Tapınak Şövalyeleri son yüz yıldır İslam beldelerine gözünü dikmiş ve Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü Fethi sırasında yaptıklarının intikamını almaya çalışıyorlar. Bu durumun fehametinin de farkında olmalıyız. Tapınak Şövalyeleri bugün Avrupa’daki birçok devletin yönetim kadrosunda yer alırken, en güçlü şirketlerin de patronluklarını yapmaktadırlar. Ayrıca CIA adı altında fiziki varlıklarına da devam etmektedirler. Dini ve kültürel hiçbir inanç ve hassasiyetleri olmayan bu şövalyelerin bugünkü sayısı milyonlara ulaşmıştır. Üstelik bünyesine sıradan vatandaş olarak adlandırabileceğimiz kimseyi barındırmamaktadır.

İlluminati Tarihi

Latince ismi illuminatus olan İlluminati kelime anlamı olarak aydınlanmışlar demektir. Batıl inanca, ön yargıya, dinin sosyal hayat üzerindeki etkisine, iktidarın dini kötüye kullanımına karşı Aydınlanma Çağı döneminde 1 Mayıs 1776 tarihinde Ingolstadt’da (Yukarı Bavyera), Ingolstadt Üniversitesi kilise hukuku profesörlerinden biri olan filozof Adam Weishaupt tarafından beş kişiyle kuruldu. Aydınlanma Çağı’nın bir kolu olarak özgür düşünceyi temel edinmiş üyelerden oluşan topluluk masonluğu model aldı. İlluminati üyeleri gizli bir yemin ettiler ve üstlerine itaat edeceklerine dair ant içtiler. Üyeler her biri farklı derecelere sahip olmak üzere üç ana sınıfa ayrıldı ve pek çok İlluminati grubu var olan Masonik loca üyeliklerini iptal ettiler.

Modern dönemde; zihin kontrolü uygulayarak, hükümetleri ve kuruluşları ele geçirerek Yeni Dünya Düzeni’ni sağlamak amacıyla hareket ettiği iddia edilen, monarşileri yıkmayı, dini inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak sosyal düzeni altüst etmeyi planladığı öne sürülmektedir. Hedeflerini yerine getirmek için de gerek sosyal medya, gerek basın-yayın organlarıyla algı yönetimi, zihin kontrolü, manipülasyon, spekülasyon yaparlarken; gıdalarda kullandıkları kimyasallar ile de metabolizmaları ele geçirmeyi amaçlamaktadır. Bundan yüzlerce yıl önceki erkekler ile kadınların bugünkü erkekler ile kadınlardan gerek metabolizmal gerekse ruhsal olarak daha güçlü olduklarını hepimiz biliyoruz. Bu geçen zaman zarfında ortaya çıkan güçsüzlüğün nedeni bu gizli çalışmalardır.

Adrenochrome Elitlerin Ölümsüzlük Serumu

Bilindiği üzere insan vücudundaki en mucizevî bileşenlerden bir tanesi kandır. Geçmişte birçok medeniyet kanın mucizevî özelliklerini keşfetmiş ve kullanmaya çalışmışlardır. Özellikle orta çağda büyü ile çok uğraşılan birçok hükümdar ve kontes kan ile büyü yapmış, kaballanın büyülerini uygulamış ve insanları etkisi altına almaya çalışmışlardır.

Bu konuda en dehşet verici hikâyeye sahip olanlardan bir tanesi Kanlı Kontes olarak bilinen Elizabeth Báthory’dir. Kocası öldükten sonra büyücülükle uğraşmaya başlamış, at ve türevleri hayvanların kurban edildiği ayinlere katılmıştır. 40 yaşına geldiğinde, yaşlanıp güzelliğini kaybedeceği telaşına düşen “Kanlı Kontes”, bir gün hizmetkârı olan genç bir kızın saçlarını tararken canını acıtması üzerine ona öyle bir tokat atmıştır ki, genç kızın yüzünden düşen bir damla kan Kontes’in ellerine dökülmüştür. Kontes bu kanla, kızın gençliğini ve güzelliğini aldığını zannetmiş ve uşağına emir vererek kızın bütün kanını bir küvete doldurtup “kan banyosu” yapmıştır.

Sonrasında iyice yoldan çıkan Kontes, 612 bakire kızı kaçırtıp, bu kızlara tepesinden asılı bir kafeste, işkence çektirmiş; kafesten akan kanlarla ise duş almıştır.

İle feda 1940’lı yıllarda insan kanından üretilen ve daha sonra elitlerin kullanımı için üretilmeye devam edilen bir serum vardır. Bu seruma Adrenochrome denilmektedir. Adrenochrome darkweb’de (deepweb) bazı sayfalarda dozu 30.000-50.000 dolar civarında bir fiyatla satılmaktadır. Bu ürünü normal piyasada bulmak pek de mümkün değildir.

Adrenochrome serumu birçok fantastik filmde yüceltilerek işlenmiş, egzotik bir hava katılmış, korku ve panik sahtelerinde izleyicinin etkilenme etkisini arttırmak ve zihnini bulandırmak için özel efektli sahneler kullanılarak işlenmiştir.

Adrenochrome’un insan kanından temin edilmesi nedeniyle Kızıl Haç gibi insan kanı alarak işleyen kuruluşlar ile çeşitli İlluminati ailelerinin işbirliği yaptığından bahsedilmiş fakat bunlar ispatlanamamıştır.

Adrenochrome’un ortaya çıkışı hakkında bazı komplo teorileri vardır. Bunlardan bir tanesi 1940’lı yıllarda CIA’in yaptığı bilimsel deneylerle ortaya çıktığıdır. Bir diğeri ise milattan önce Babil’lere kadar dayanan bir iddiadır.

Bir diğer iddianın ise İlluminatiye bağlı ailelerin 1940’lı yıllarda bu serumu üretmiş olmasıdır. Bazı kaynaklarda Rockefeller ve Rothschild ailelerinden bazı kimselerin bu serumu kullandığından bahsedilmektedir. Aileler ise her zamanki gibi bu iddialar karşısında suskun kalmıştır.

Adrenochrome’un çeşitli gizli masonik ayinlerde ikram edildiği ve filmlere dahi konu olan Tapınak Şövalyelerinin maskeli ayinlerinde kadehler içerisinde içilen kana benzer maddenin bir kan değil, Adrenochrome’u olduğu iddia edilmektedir.

Adrenochrome’un serumun bilinen etkileri ise; çok etkileyici görsel renk, kontrol edilebilir halüsinasyon, düşünce bozukluğu, tuhaf fikirler ve icat yeteneği, erkeklerde olandan iki kat fazla cinsel güç, acıya ve mutsuzluğa duyarsızlaşma, yaşlanmanın %35 ila %45 arasında yavaşlamasıdır. Bu nedenle Gençlik İksiri olarak da bilinmektedir.