Said Ercan KARAHASAN

Dijital İletişim Uzmanı, Yazar, Eğitimci

1981 Yılında Bulancak’ta doğdu. İlköğretim ve Liseyi Yalova’da okudu. 2004 Yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Muğla başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde memurluk yaptı.

2005 Yılında matbu bir edebiyat düşünce dergisi çıkardı, 2007 yılında e-dergi yayımladı.

2008 Yılında kamudan istifa ederek İstanbul’da Kuveyt Türk Dijital Pazarlama bölümünde çalışmaya başladı. 2009 yılında interaktif web sözlükleri üzerine çalışmalar yaptı.

2010 Yılında Türkiye’nin ilk sosyal medya radyo programını hazırlayıp sundu.

2011 yılında Türkiye’nin ilk sosyal medya haber bloglarından biri olan sosyalmedyahaber.com ’u kurdu.

2012 Yılında Uluslararası Sosyal Medya Derneği USMED kurucu yönetim kurulu başkanı oldu. USMED Akademi kapsamında Çeşitli üniversitelerde Sosyal Medya Eğitimleri ve konferanslar verdi.

2015 Yılında Digisos Dijital danışmanlık Ajansını kurdu.

2018’de USOMER Uluslararası Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkan yardımcısı oldu.

2019 başında Dijitalizm adlı kitabı yayınlandı. İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurumsal İletişim Başkanlığı görevini yanında Halen Marmara Üniversitesi iletişim Fakültesi’nde akademik kariyerine devam etmektedir. Evli ve İngilizce biliyor.